Ph.d.-studerende Esther Rosenbrand forsvarer sin afhandling

mandag 04 aug 14
|

Mandag 18. august 2014 forsvarer ph.d.-studerende Esther Rosenbrand sin afhandling "Effect of temperature on sandstone permeability".

I det danske resumé står blandt andet:

Sæsonvarmelagring i forbindelse med geotermiske anlæg i dybtliggende sandsten er en mulighed i Danmark, men den derved forbundne temperaturstigning kan forårsage permeabilitetsreduktion og dermed fordyre metoden. Det er derfor nødvendigt at forstå mekanismen bag temperaturens indflydelse på permeabiliteten, og nærværende forskningsprojekt fokuserer således på sandstenspermeabilitet ud fra forskellige synsvinkler.

Til det formål blev der analyseret data fra forskellige kilder: 1. En database med oplysninger om mere end 120 lavpermeable sandsten; 2. Gennemstrømmningseksperimenter på Bereasandsten, som ofte anvendes som reference for reservoirsandsten; 3. Gennemstrømningseksperimenter på sandsten fra Gassumformationen og Bunterformationen, der begge er danske geoterme reservoirer. Elektronmikroskopi  af polerede tyndslib blev brugt til at kvantificere sammenhængen mellem sandstenstekstur  og permeabilitet. Nærværerende undersøgelse viser, at sandstenens indhold af lermineraler og disses morfologi har betydelig indflydelse på: 1. Hvilken del af pomsiteten der kontrollerer permeabiliteten; 2. Forskellen pa væske- og gaspermeabilitet; samt 3. I hvor høj grad temperaturen påvirker permeabiliteten. Injektion af varmt vand kan forårsage mobilisering af lerpartikler og opløsning af mineraler; men om det sker, afhænger af sandstenens mineralogi og porevæskens sammensætning. Man kan derfor ikke umiddelbart generalisere resultater fra en sandstensformation  til en anden.

Se kalenderen for tid og sted.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.