Foto: Colourbox

Nye modeller kan mindske risikoen for fejldimensioneret belægning

mandag 03 apr 17
|

Kontakt

Asmus Skar
Postdoc
DTU Byg
45 25 18 07
En ny ph.d.-afhandling fra DTU Byg har udviklet en fuldskala- og en ingeniørmodel, der kan lette analysearbejdet og mindske risikoen for over- eller underdimensionering ved specialbelægninger til fx havne- og industriområder, hvor tunge køretøjer færdes.

Havne- og industriområder har brug for specialbelægninger for at modstå vægten fra containerlaster og andre tunge køretøjer.

Tekniske vejledninger til dimensionering og analyse af denne type belægninger er i dag baseret på analytisk-empiriske modeller. Denne type modeller kan være passende i mange situationer, men i enkelte tilfælde vil de medføre overdimensionerede eller – meget værre – underdimensionerede konstruktioner.

En ny ph.d.-afhandling fra DTU Byg har udviklet nye og mere generelle nedbrydningsmodeller, der kan undgå risikoen for over- og underdimensionering.

Den udviklede metode giver en bredere indsigt i og forståelse for stive og halv-stive belægningers mekaniske opførsel under belastning og danner en platform for udvikling af fremtidige tekniske vejledninger og standarder, hvilket kan resultere i optimering af design samt innovative og bæredygtige belægninger.

Nyudviklede modeller kan lette analysearbejdet

Afhandlingen “Deterioration Models for Cement Bound Materials in Structural Design and Evaluation of Heavy Duty Pavements” er skrevet af Asmus Skar og inddrager velfunderede mekaniske principper og konstitutive modeller for at skabe en rationel forbindelse mellem laboratorieforsøg, design og anvendelser i felten.

Asmus Skar har i sin afhandling udviklet en fuldskala-model, der benyttes til verifikation og sammenligning med eksperimentelle resultater. Modellen kan anvendes til at undersøge indflydelsen af geometri, lastpositioner, aggregatlås og interaktion mellem materialer.

Dernæst har han udviklet en forenklet ingeniørmodel på baggrund af en bjælkemodel. Denne model beskriver de væsentligste parametre, der påvirker den strukturelle opførsel, dvs. interaktion mellem konstruktion og jord samt nedbrydning af betonen eller det cementstabiliserede materiale.

Resultaterne viser, at de udviklede metoder vil være effektive og anvendelige til videre udvikling og praktisk implementering.

Fuldskala-modellen kan benyttes direkte til dimensionering, hvorimod ingeniørmodellen kan benyttes til specielle design-cases, forundersøgelser samt sensitivitetsanalyser. Ingeniørmodellen kan, når den bliver udvidet til 3-D, erstatte komplekse fuldskala-modeller og dermed benyttes i en fuld mekanisk og rationel analyse, hvilket ikke er muligt i dag.

Asmus Skar forsvarede sin ph.d.-afhandling den 31. marts 2017.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.