Ph.d. studerende Louise Josefine Belmonte forsvarer sin afhandling

mandag 09 mar 15
|

Mandag den 23 marts, 2015 kl. 12:00 forsvarer Louise Josefine Belmonte sin afhandling "”Use of Greenlandic Ressources for the Production of Bricks”.

I det dansk resumé står der blandt andet:

Boligsituationen i Grønland er kritisk. I 2012 blev cirka 20% af de grønlandske lejligheder og huse erklæret saneringsmodne, og da befolkningen samtidig er stigende i de større byer, er der i øjeblikket et presserende behov for opførelse af nye boliger. I dag bliver materialer, der anvendes i den grønlandske byggebranche, hovedsageligt importeret, og på grund af høje import omkostninger, er det derfor vigtigt at undersøge potentialet for lokal byggematerialeproduktion. Formålet med dette PhD-studie var at identificere og teste egnede råmaterialer til en sådan lokal produktion af mursten. Mursten blev valgt som byggemateriale af flere årsager: 1) Mursten er generelt holdbare og brandhæmmende materialer, som besidder gode termiske og akustiske egenskaber. 2) Mursten er heterogene materialer, som er i stand til at inkorporere råmaterialer af meget forskellig art, uden at miste deres tekniske egenskaber. Af samme grund er den keramiske industri blevet identificeret som en af de største aftagere af affald i fremtiden. 3) Enkeltstående undersøgelser af finkornede glaciogene marine sedimenter har vist at der er et potentiale for lokal murstensproduktion i Grønland.

Formålet med dette PhD-studie har været:
• at fastlægge de generelle karakteristika, ligheder og variationer af grønlandske marine sedimentforekomster med hensyn til potentiel anvendelse som teglværksler.
• at beskrive, hvordan variationer i sedimenterne påvirker egenskaberne af mursten.
• at undersøge sammenhængen mellem råmaterialeegenskaber, forarbejdning og tekniske egenskaber af mursten fremstillet fra en repræsentativ sediment forekomst.
Derudover er undersøgelser omkring inkorporering af affald i de producerede mursten også blevet udført med følgende formål:
• at identificere og gennemføre indledende test på affaldstyper, som kunne være af interesse for grønlandsk murstensproduktion. De undersøgte affaldstyper i dette studie var forbrændingsasker og affald (tailings) fra mineindustrien.

PhD-studiet konkluderer at de grønlandske marine sedimenter har meget ens kornstørrelsesfordelinger, mineralogi og hovedelement kemi. Desuden er disse karakteristika sammenlignelige med tilsvarende for nordamerikanske og skandinaviske marine lerer. Mursten med gode egenskaber, såsom høj trykstyrke, lav åben porøsitet og lav vandoptagelse kan produceres fra de marine sedimenter. Imidlertid afhænger egenskaberne i høj grad af processeringen af sedimentet, f.eks brændingsproceduren og forarbejdningen. Tilsætning af affaldsmaterialer, såsom det undersøgte slagger og mineaffald, kan generelt forbedre de tekniske egenskaber af murstenene og f.eks. reducere den åbne porøsitet og øge densiteten. Der blev imidlertid observeret øget udvaskning af tungmetaller efter brændingen, hvilket kan have miljømæssige konsekvenser og derfor bør undersøges yderligere.

Se kalenderen for tid og sted her

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.