Foto: Erik Christensen/Wikipedia

Ph.d.-afhandling udersøger ny metode til olieudvinding

torsdag 25 feb 16
|
Der er opstået interesse blandt danske olie- og gasproducenter for en metode, der kan øge olieudvindingen fra Nordsøen. Metoden kaldes ”advanced waterflooding” og består i at indsprøjte ionfyldt vand i oliereservoirerne. En ph.d.-afhandling fra DTU Byg, der forsvares i dag, undersøger, hvordan denne metode påvirker mineraloverfladen.

I de senere år er det opstået interesse blandt danske olie- og gasproducenter for en metode, der kan øge udvindingen fra oliereservoirer i Nordsøen ved hjælp af injektioner af vand med et specifikt indhold af opløste salte (ioner). Metoden kaldes ”advanced waterflooding”.

Selv om metoden har været afprøvet med succes i forsøgsprojekter, er der stadig en ringe forståelse af, hvordan vandinjektionerne påvirker mineraloverfladen. Derfor har ph.d.-studerende Konstantina Katika fra DTU Byg arbejdet med at forbedre den teoretiske forståelse af, hvordan de ionfyldte vandinjektioner påvirker forskellige typer af mineraloverflader i forbindelse med olieudvinding.

For at måle hvordan tilførslen af specifikke ioner påvirker mineraloverfladen, kan man lave en lavfelts kernemagnetisk resonansspektrometri (NMR – nuclear magnetic resonance spectrometry). Det er denne metode, Konstantina Katika har benyttet i sine studier.

Kridtprøver fra Stevn Klint som erstatning for Nordsøen

For at lave forsøg, der kommer så tæt på mineraloverfladen i Nordsøen som muligt, har Konstantina Katika brugt kridtprøver fra Stevns Klint til at afdække den blødgørende effekt i porevand. Porevand, også kaldet jordvand, er vand, der befinder sig i hulrum i jordens porer mellem jordoverfladen og grundvandsspejlet.

Det er kendt, at divalente ioner, som blev brugt i forsøget, har en blødgørende effekt. Denne effekt blev iagttaget og bekræftet af ultralydsdata. Konstantina Katika har lavet mekaniske forsøg for at afdække, hvordan eksempelvis opløsning og udfældning styres af porevandets salte.

Ved hjælp af resultater fra NMR-metoden blev der kun i enkelte tilfælde påvist udfældninger i porerummet, så det er tvivlsomt, om dette er årsagen til de blødere prøver. På de samme kalkprøver kunne der på NMR-signalet ses en klar afspejling af bjergartens sedimentære tekstur som iagttaget ved elektronmikroskopi – en anden metode, der blev anvendt i forbindelse med projektet.

Præcis, men tidskrævende metode

Til kvantificering af små oliemængder i vandprøver viste NMR sig uhyre præcis omend noget tidskrævende. Dette er specielt relevant ved forsøg med vandindsprøjtning, hvor de ekstra oliemængder, der produceres, kan være små i forhold til den vandmængde, der produceres.

Ph.d.-studerende Konstantina Katika forsvarer sin afhandling ”Rock Physics of Reservoir Rocks with Varying Pore Water Saturation and Pore Water Salinity” i dag, den 25. februar. Afhandlingen er en del af projektet "Smart Water – Advanced Waterflooding of Danish Oil and Gas Reservoirs".

Forsvaret finder sted kl. 13.00 på DTU, Kgs. Lyngby, bygning 116, auditorium 81.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.